راندمان کمپرسورها

بررسی راندمان کمپرسور ها

اگر با ما در وبسایت یاران صنعت پرداز همراه بوده باشید، اطلاع دارید که در مورد ساختار کمپرسور ها یکی دیگر از تجهیزات اصلی و کاربردی برقی مانند دیزل ژنراتور ها به طور مفصل صحبت کردیم و انواع کمپرسور ها اعم از کمپرسور های دینامیکی و کمپرسور های گریز از مرکز را معرفی و به طور کامل مورد بررسی قرار دادیم. حال در این مقاله قصد داریم تا در مورد راندمان این تجهیز برقی صحبت و این موضوع را بررسی کنیم.