دیزل ژنراتور در نیروگاه برق

دیزل ژنراتور در نیروگاه برق

همان طور که در مقالات قبلی در مورد اهمیت ساختار دیزل ژنراتور ها در صنعت تولید برق صحبت کردیم و آن را بار ها مورد بررسی قرار دادیم، گفتیم که دیزل ژنراتور ها نقش عمده ای در صنعت تولید برق دارند. بنابراین در این مقاله می خواهیم چند مورد از شیوه های استفاده دیزل ژنراتور در نیروگاه های برق مانند اکثر نیروگاه های دارای ذغال سنگ ، گاز و نفت و شعبه های آن را برای شما بیان کنیم. در نیروگاههای بزرگ معمولاً حداقل یک مجموعه دیزل ژنراتور اضطراری در واحد وجود دارد.

استفاده-از-کانوپی-برای-دیزل-ژنراتور

استفاده از کانوپی برای دیزل ژنراتور

در مقالات مختلفی در مورد دیزل ژنراتور ، ساختار دیزل ژنراتور و قسمت های مختلف آن صحبت کردیم. ساختمان دیزل ژنراتور را نیز در مقالات متعددی جز به جز مورد بررسی قرار دادیم. حال در این مقاله می خواهیم در مورد یکی دیگر از قطعات آن به نام کانوپی صحبت کنیم. اتاق دیزل ژنراتور در اصل یک اتاقی است که جهت استقرار دیزل ژنراتور مد نظر گرفته شده است که برای طراحی و ساخت اتاقک دیزل ژنراتور میتوان از معماری و مصالح هماهنگ با اقلیم محل نصب دیزل ژنراتور استفاده کرد.