4 مشکل سیستم روغن کاری

یکی از مواردی که در مورد بهبود عملکرد دستگاه ژنراتور برق مورد اهمیت است و باعث کاهش استهلاک آن می شود، آشنایی با قسمت های مختلف سیستم روغن کاری دستگاه ژنراتور برق می باشد که از طرفی، شناسایی آن جهت کاربران دستگاه دیزل ژنراتور یک نیاز اساسی میباشد. با توجه به اهمیت سیستم روغن کاری در کارکرد بهینه دیزل ژنراتور، شناسایی معایب و رفع عیب هر یک از اجزائ  سیستم روغنکاری اولویت ویژه پیدا میکند.

دیزل ژنراتور در نیروگاه برق

دیزل ژنراتور در نیروگاه برق

همان طور که در مقالات قبلی در مورد اهمیت ساختار دیزل ژنراتور ها در صنعت تولید برق صحبت کردیم و آن را بار ها مورد بررسی قرار دادیم، گفتیم که دیزل ژنراتور ها نقش عمده ای در صنعت تولید برق دارند. بنابراین در این مقاله می خواهیم چند مورد از شیوه های استفاده دیزل ژنراتور در نیروگاه های برق مانند اکثر نیروگاه های دارای ذغال سنگ ، گاز و نفت و شعبه های آن را برای شما بیان کنیم. در نیروگاههای بزرگ معمولاً حداقل یک مجموعه دیزل ژنراتور اضطراری در واحد وجود دارد.

استفاده-از-کانوپی-برای-دیزل-ژنراتور

استفاده از کانوپی برای دیزل ژنراتور

در مقالات مختلفی در مورد دیزل ژنراتور ، ساختار دیزل ژنراتور و قسمت های مختلف آن صحبت کردیم. ساختمان دیزل ژنراتور را نیز در مقالات متعددی جز به جز مورد بررسی قرار دادیم. حال در این مقاله می خواهیم در مورد یکی دیگر از قطعات آن به نام کانوپی صحبت کنیم. اتاق دیزل ژنراتور در اصل یک اتاقی است که جهت استقرار دیزل ژنراتور مد نظر گرفته شده است که برای طراحی و ساخت اتاقک دیزل ژنراتور میتوان از معماری و مصالح هماهنگ با اقلیم محل نصب دیزل ژنراتور استفاده کرد.

راندمان کمپرسورها

بررسی راندمان کمپرسور ها

اگر با ما در وبسایت یاران صنعت پرداز همراه بوده باشید، اطلاع دارید که در مورد ساختار کمپرسور ها یکی دیگر از تجهیزات اصلی و کاربردی برقی مانند دیزل ژنراتور ها به طور مفصل صحبت کردیم و انواع کمپرسور ها اعم از کمپرسور های دینامیکی و کمپرسور های گریز از مرکز را معرفی و به طور کامل مورد بررسی قرار دادیم. حال در این مقاله قصد داریم تا در مورد راندمان این تجهیز برقی صحبت و این موضوع را بررسی کنیم.

کمپرسورهای-گریز-از-مرکز

معرفی کمپرسور های گریز از مرکز

گفتیم که کمپرسور ها یک قسمتی برای فشرده کردن گاز ها یا مایعات هستند. کمپرسور ها انواع گوناگونی دارند که برای مصارف صنعتی و عمومی طراحی شده‌اند. در مورد کمپرسور های دینامیکی پیشتر صحبت کردیم و به طور کامل ساختار و کاربرد آن ها در صنعت را معرفی نمودیم. حال در این مقاله قصد داریم تا با نوعی دیگر از کمپرسور ها به نام کمپرسور های گریز از مرکز صحبت کنیم که از پر مصرف ترین نوع ها هستند.