سوخت بیو دیزل

بیو دیزل چیست؟

طبق اهمیت انرژی های تجدیدپذیر و مراقبت از محیط زیست، اخیرا از مکمل های سوخت بیو دیزل Biodiesel استفاده می شود زیرا از منابع تجدید پذیر و ضایعاتی تولید می شود که نه تنها باعث کاهش آلاینده های زیست محیطی می گردد بلکه باعث افزایش طول عمر دیزل ها شده و همچنین هزینه های نگهداری را کاهش می دهد.