محافظ دیزل ژنراتور

کاهش صدای دیزل ژنراتور

به طور کلی در سیستم های قدرت، ژنراتور های با موتور های رفت و برگشتی (مانند دیزل ژنراتور ها) همانند بسیاری از ماشین های دوار ، نویز و ارتعاش ایجاد می کنند. کنترل این نویز یکی از مسائل بسیار مهم و ضروری است که اخیرا توجه مسئولین را به خود جلب کرده و تلاش برای بهبود و کنترل آن را گسترش داده اند.